(1)
Janiec-Nyitrai A. RÓBERT KISS SZEMÁN: SLOVANSKÝ GOETHE V PEŠTI. JÁN KOLLÁR A NÁRODNÍ EMBLEMATISMUS STŘEDOEVROPSKÝCH SLOVANŮ (A Slavonic Goethe in Hungary. Ján Kollár and National Emblematism of Central European Slavs). SCN 2020, 8, 94–96.