(1)
Lukács I. Vig István: Verancsics Faustus Dictionariuma a Korabeli európai Kontextusban (Dictionarium Fausta Vrančića U Onodobnome Europskome Kontekstu). SCN 2020, 5, 132–133.