(1)
Stramljič Breznik I. BARBARA KRYŽAN-STANOJEVIĆ (ur.): INOVACIJE U SLAVENSKIM JEZICIMA. SCN 2020, 4, 118–120.