(1)
Borovnik S. Marica Nadlišek Bartol in Njeno Literarno Delo. SCN 2020, 4, 94–102.