(1)
Filipi G. Regionalna lingvistična Atlasa: Istriotski lingvistični Atlas (ILA), Istroromunski lingvistični Atlas (IRLA). SCN 2020, 3, 191–207.