(1)
Ulčnik N. Slovarsko Gradivo Ftičarjevega Romana Za nápršnjek vedríne. SCN 2020, 3, 125–137.