(1)
Karničar L. Tezaver Slovenskega Ljudskega Jezika Na Koroškem – Dokaz živosti graške Slavistike. SCN 2020, 3, 80–86.