(1)
Blažeka Đuro. Temeljna načela I Postupci U Pretvaranju Sirove dijalektološke građe U Znanstveni rječnik. SCN 2020, 3, 54–73.