(1)
Gala S.; Ostromęcka - Frączak B. Mesto Besedotvorja V Raziskavah Poljskih Govorov in narečij. SCN 2020, 3, 5–16.