(1)
Stramljič Breznik I. Germanizmi V Frazemih Slovarja Slovenskega knjižnega Jezika Od M Do P. SCN 2020, 2, 63–74.