(1)
Čeh Steger J. Zgodnje Obdobje Slovenske ekspresionistične Kratke Proze in Njene Slogovne Prvine. SCN 2020, 2, 129–143.