(1)
Zver N. Novi Pogledi Na Adama Bohoriča. Ur. Marko Jesenšek. SCN 2023, 16, 175–179.