(1)
Pavlič M.; Stepanov A.; Stateva P. Raba Dvojine Glede Na stavčno Funkcijo Samostalnika in Ohranjenost Dvojinskih Oblik V šestih Slovenskih narečjih. SCN 2023, 16, 17–34.