(1)
Ulčnik N. Marko Jesenšek (ur.), 2021: Deroči Vrelec Antona Krempla. SCN 2022, 15, 408–411.