(1)
Jakoša S.; Glavač D.; Stramljič Breznik I. Terminotvorne značilnosti samostalniške Besedne Zveze S Terminom Celica V Naravoslovju. SCN 2022, 15, 7–25.