(1)
Pintarič M. »Zaprto« Ali »odprto« Pojmovanje Zgodovine Pri Joachimu Du Bellayju?. SCN 2021, 14, 232–247.