(1)
Chłopek D. Angielskie Czasowniki Statyczne ‘hope’ I ‘love’ I Aspekt ciągły: W przykładach Z COCA . SCN 2021, 14, 202–215.