(1)
Kida I. Wybrane Uniwersalne Procesy prowadzące Do Zmian W językach świata. SCN 2021, 14, 195–201.