(1)
Orožen M. Zgodovinski Razvoj Futuralno-Modalnega Sistema V knjižni slovenščini Od 16. Do 19. Stoletja. SCN 2021, 14, 67–122.