(1)
Tokarz E. Wpisana W polskość (z Okazji Jubileuszu Pani Profesor Dr. Martiny Orožen). SCN 2021, 14, 51–55.