(1)
Jesenšek M. Iz življenja in Dela Martine Orožen. SCN 2021, 14, 11–50.