(1)
Horvat N. Znanstvena in Strokovna Konferenca Razvoj in Raba učnih E-Okolij Za slovenščino Ter Okrogla Miza Novi Izzivi Pri Jezikovnem Pouku slovenščine. SCN 2021, 14, 312–315.