(1)
Rusek Z. O Nazwach Koszuli W językach słowiańskich. SCN 2021, 14, 93–110.