[1]
Tepavčević M. 2020. Konstrukcija ženskog identiteta u poeziji Tina Ujevića. Slavia Centralis. 12, 2 (nov. 2020), 58–69.