[1]
Gala S. in Ostromęcka - Frączak B. 2020. Mesto besedotvorja v raziskavah poljskih govorov in narečij. Slavia Centralis. 3, 2 (okt. 2020), 5–16. DOI:https://doi.org/10.18690/scn.3.2.5–16.2010.