[1]
Stramljič Breznik I. 2020. Germanizmi v frazemih Slovarja slovenskega knjižnega jezika od M do P. Slavia Centralis. 2, 2 (okt. 2020), 63–74. DOI:https://doi.org/10.18690/scn.2.2.63–74.2009.