[1]
Čeh Steger J. 2020. Zgodnje obdobje slovenske ekspresionistične kratke proze in njene slogovne prvine. Slavia Centralis. 2, 1 (okt. 2020), 129–143.