[1]
Jakoša S., Glavač D. in Stramljič Breznik I. 2022. Terminotvorne značilnosti samostalniške besedne zveze s terminom celica v naravoslovju. Slavia Centralis. 15, 1 (apr. 2022), 7–25. DOI:https://doi.org/10.18690/scn.15.1.7–25.2022.