[1]
Chłopek D. 2021. Angielskie czasowniki statyczne ‘hope’ i ‘love’ i aspekt ciągły: w przykładach z COCA . Slavia Centralis. 14, 2 (okt. 2021), 202–215. DOI:https://doi.org/10.18690/scn.14.2.202–215.2021.