[1]
Jesenšek M. 2021. Iz življenja in dela Martine Orožen. Slavia Centralis. 14, 2 (okt. 2021), 11–50.