1.
Maršič M, Zupan B, Pišot R, Gerževič M. Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na hitrost vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših. REI [Internet]. 2016Apr.1 [cited 2024Jun.14];9(1/2):81-102. Available from: https://journals.um.si/index.php/education/article/view/376