1.
Matejek Č, Planinšec J. Razlike v gibalnih sposobnostih med študentkami glede na status telesne teže. REI [Internet]. 2016May15 [cited 2024Jun.13];9(1/2):33-1. Available from: https://journals.um.si/index.php/education/article/view/372