1.
Cugmas Z, Smeh A. Otrokovo doživljanje bivanja v bolnišnici z vidika staršev in medicinskega osebja. REI [Internet]. 2018Mar.15 [cited 2024Jun.14];11(1):19-7. Available from: https://journals.um.si/index.php/education/article/view/156