1.
Kožuh V, Plazar J. Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole. REI [Internet]. 2021Jul.6 [cited 2024May28];14(2):257-80. Available from: https://journals.um.si/index.php/education/article/view/1220