Matejek Č., and Planinšec J. “Razlike V Gibalnih Sposobnostih Med študentkami Glede Na Status Telesne teže”. Journal of Elementary Education, Vol. 9, no. 1/2, May 2016, pp. 33-41, https://journals.um.si/index.php/education/article/view/372.