Javornik Krečič M., and Konečnik Kotnik E. “Nekatere didaktičnometodične značilnosti Pouka V šolah Na dvojezičnih območjih Ob Slovenski Meji”. Journal of Elementary Education, Vol. 4, no. 1/2, Apr. 2011, pp. 23-34, https://journals.um.si/index.php/education/article/view/311.