[1]
Maršič M., Zupan B., Pišot R., and Gerževič M., “Vpliv osnovnih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti na hitrost vodenja žoge pri 10-17 let starih nogometaših”, REI, vol. 9, no. 1/2, pp. 81-102, Apr. 2016.