[1]
Volmut T. and Šimunič B., “Vpliv dveh ur atletike na gibalno/športno aktivnost otrok”, REI, vol. 9, no. 1/2, pp. 43-56, May 2016.