[1]
Matejek Č. and Planinšec J., “Razlike v gibalnih sposobnostih med študentkami glede na status telesne teže”, REI, vol. 9, no. 1/2, pp. 33-41, May 2016.