[1]
Pevec M., “Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti”, REI, vol. 9, no. 3, pp. 121-140, Jun. 2016.