[1]
Hribar S. and Fošnarič S., “Študentje razrednega pouka in njihovo pojmovanje različnih razsežnosti naravoslovja”, REI, vol. 9, no. 3, pp. 23-34, Jun. 2016.