[1]
Čagran B., Sadek L., and Ivanuš Grmek M., “Eksperimentalno preverjanje učinkov projektnega pouka pri predmetu spoznavanje okolja”, REI, vol. 4, no. 1/2, pp. 5-22, Apr. 2011.