[1]
Cugmas Z. and Smeh A., “Otrokovo doživljanje bivanja v bolnišnici z vidika staršev in medicinskega osebja”, REI, vol. 11, no. 1, pp. 19-37, Mar. 2018.