[1]
Kožuh V. and Plazar J., “Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole”, REI, vol. 14, no. 2, pp. 257-280, Jul. 2021.