Karnjuš I., Prosen M. and Ličen S. (2020) “Vpeljava simulacij kot sodobne metode učenja in poučevanja na dodiplomskem študiju zdravstvene nege: opisna raziskava”, Journal of Elementary Education, 13(Spec. Iss.), pp. 9-24. doi: 10.18690/rei.13.Special.9-24.2020.