Pevec M. (2016) “Vodenje samoevalvacije v slovenskih poklicnih in strokovnih šolah kot strategija na poti h kakovosti”, Journal of Elementary Education, 9(3), pp. 121-140. Available at: https://journals.um.si/index.php/education/article/view/354 (Accessed: 13June2024).