Kožuh V. and Plazar J. (2021) “Pregled vrednotenj naravoslovnega znanja v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju osnovne šole”, Journal of Elementary Education, 14(2), pp. 257-280. doi: 10.18690/rei.14.2.257-280.2021.