Baloh, Barbara. 2015. “Aplikativni Vidik Otrokovega Pripovedovanja V predšolskem Obdobju”. Journal of Elementary Education 8 (4), 5-28. https://journals.um.si/index.php/education/article/view/393.