Pevec, Marija. 2016. “Vodenje Samoevalvacije V Slovenskih Poklicnih in Strokovnih šolah Kot Strategija Na Poti H Kakovosti”. Journal of Elementary Education 9 (3), 121-40. https://journals.um.si/index.php/education/article/view/354.