Javornik Krečič Marija, and Konečnik Kotnik Eva. 2011. “Nekatere didaktičnometodične značilnosti Pouka V šolah Na dvojezičnih območjih Ob Slovenski Meji”. Journal of Elementary Education 4 (1/2), 23-34. https://journals.um.si/index.php/education/article/view/311.